ใบเซอร์ฯ หรือ Certificate สำหรับผู้กำลังมองหารายได้ที่นอกเหนือจากเงินเดือน

ผู้เขียน หัวข้อ: ใบเซอร์ฯ หรือ Certificate สำหรับผู้กำลังมองหารายได้ที่นอกเหนือจากเงินเดือน  (อ่าน 2380 ครั้ง)

wanida

  • WebContent
  • Jr. Member
  • *
  • กระทู้: 72
    • ดูรายละเอียด
ใบเซอร์ฯ หรือ Certificate สำหรับผู้กำลังมองหารายได้ที่นอกเหนือจากเงินเดือน ต้องยอมรับว่า"ใบเซอร์ฯ"หรือ Certificate สำหรับงานไอทีในเมืองไทยนั้นมีการเปิดสอบหลากหลายค่ายมายาวนาน "ทำเงินบนโลกไอที"สัปดาห์นี้จะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวของ IT Passport ใบรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพด้านไอทีของสถาบันฝึกอบรมเนคเทค ที่ "บรรยงก์ จันทรโคลิกา" การันตีว่าจะทำให้มนุษย์เงินเดือนเดินดินมีโอกาสขยับขยาย ทั้งโอกาสขึ้นเงินเดือนปรับตำแหน่ง โอกาสในการร่วมงานกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงานของคุณให้ดีขึ้น
       
        ***IT Certificate โอกาสใหม่และความท้าทายของคน IT และ Non - IT
        (บทความโดย บรรยงก์ จันทรโคลิกา @banyong)
       
        มีหลายอาชีพ-หลากตำแหน่งบนโลกนี้ที่ปริญญาบัตรเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้สามารถทำงานอยู่ในวงการนั้นๆได้ เช่น แพทย์ ต้องมีใบประกอบโรคศิลปะ วิศวกร ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) และผู้ตรวจสอบบัญชี ก็ต้องมีใบประกาศ ฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA)
       
        ต้องยอมรับว่าใบรับรองในวิชาชีพเหล่านี้สามารถสร้างความมั่นใจ เสริมความภาคภูมิใจ อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการเพิ่มค่าตัว (value added) ที่ดีและง่ายที่สุด แถมยังเป็นการแข่งกับตัวเอง และแข่งกับมาตรฐานของความรู้ทั้งที่ผ่านการศึกษาและการใช้ประสบการณ์จริงจากการทำงาน เพื่อสอบผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเหล่านั้นให้ได้
       
        อาชีพด้าน IT ก็มีใบรับรองวิชาชีพลักษณะเดียวกัน ประโยชน์ของการสอบวัดผลความรู้ด้านไอทีคือการเป็นเกณฑ์ระดับประเทศเพื่อใช้วัดความสามารถของบุคลากร IT และ Non IT ในแขนงและระดับต่าง ๆ ขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางให้ภาคการศึกษาทราบถึงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และผลิตบุคลากรและหรือบัณฑิตได้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
       
        การสอบเพื่อให้ได้ใบรับรองยังเป็นแนวทางให้บริษัทและหน่วยงานในการรับสมัครบุคลากรที่ผ่านการสอบเพื่อเข้าเป็นพนักงานด้วยความมั่นใจ และเป็นแนวทางให้บริษัทและหน่วยงานสามารถใช้ผลการสอบในการพิจารณามอบหมายงาน หรือเลื่อนตำแหน่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรมมากขึ้นด้วย
       
        ที่สำคัญ ชุมชนของบุคลากร IT ที่ผ่านการสอบ ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพื่อรวมตัวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสานการทำงานระหว่างกันได้ และเหนือสิ่งอื่นใด การสอบใบรับรองด้านไอทียังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรของประเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมไอทีในอนาคต รวมทั้งการพร้อมรับนโยบายเปิดเสรีแรงงานของ ASEAN ที่จะมีผลในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558)
       
        เมื่อเรามีความพร้อม นโยบายส่งเสริมการลงทุนกับต่างประเทศ พร้อมรับการเข้ามาดำเนินกิจการและใช้แรงงานไทย หรือการส่งบุคลากรระดับสูงไปทำงานต่างประเทศ เพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศก็สามารถทำได้ ไม่ต่างจากประเทศที่ประสบผลสำเร็จมาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน จีน และอินเดีย
       
        IT Certificate กับคนไทย/สังคมไทย
       
        ใครที่ต้องการก้าวเข้าสู่วงการ IT อย่างมืออาชีพ หรือต้องการวัดระดับความรู้/ทักษะด้านไอที ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค รวมถึงต้องการเพิ่มโอกาสหน้าที่การงานให้กับตัวเองและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับตัวเอง วันนี้ถึงเวลาแล้ว ที่คุณจะมี IT Certificate ซักใบไว้ข้างกาย
       
        หนึ่งในการสอบใบเซอร์ฯที่มีอยู่หลากหลายค่ายในประเทศไทย การสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE) ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ โดย ITPE เป็นใบรับรองวิชาชีพของสถาบันฝึกอบรมเนคเทคที่ไม่อิงผลิตภัณฑ์ และเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกับประเทศญี่ปุ่น รับรองโดย IT Professional Examination Council : ITPEC เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอทีสำหรับคนทำงาน
       
        ITPE จะอ้างอิงเกณฑ์การวัดความรู้ไอทีที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในกลุ่มภาคีสมาชิก 7 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า มองโกเลีย และไทย ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางของการยกระดับบุคลากรด้าน IT ให้มีความพร้อมและความสามารถที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
       
        ผู้ผ่านการสอบตามมาตรฐาน ITPE สามารถไปทำงานและรับงานจากประเทศในกลุ่มภาคีสมาชิกได้ โดยเบื้องต้นพบว่าเป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ บ. PTT ICT Solutions จำกัด, บ. SSC Solutions จำกัด, บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น, บ.กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นต้น รวมทั้งบริษัทร่วมทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทย
       
        ITPE มีการแบ่งระดับเนื้อหาวิชาต่างๆที่เปิดให้สอบ เพื่อผู้สอบสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมความจำเป็น หรือความต้องการ ครอบคลุมระดับความรู้ได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ขั้นสูง และความชำนาญเฉพาะด้าน/รายสาขา ทำให้การสอบสามารถนำไปใช้ในการคัดเลือกคนเข้าทำงาน (Recruitment) นักศึกษาจบใหม่หรือคนที่ต้องการเปลี่ยนงานได้ เพราะคะแนนจากการสอบนี้ช่วยบอกความสามารถของคุณได้ง่ายขึ้น
       
        หนึ่งในใบเซอร์ฯน่าสนใจที่ออกตามมาตรฐาน ITPE คือ IT Passport เป็นการวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอทีสำหรับคนทำงาน ตามมาตรฐาน ITPE มิใช่เพียงนัก IT เท่านั้น แต่หมายถึงทุกคนที่ต้องใช้ IT ในการทำงาน หรือ กลุ่มคนทำงานที่เป็นสายงาน Non IT ด้วย
       
        IT Passport จะครอบคลุมเนื้อหา 3 ด้าน ได้แก่
       
        • Strategy เป็นการวัดองค์ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับกลยุทธ์จัดการองค์กรที่คนที่ทำงานต้องมี รวมทั้งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการเงิน กฎหมาย และการจัดกลยุทธ์องค์กร
       • Management เป็นการวัดองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวการบริหารจัดการองค์กร
       • Technology เป็นการวัดองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ที่ไม่ได้ลงลึกในเทคนิคขั้นสูง เพียงให้ทราบแนวคิดการรับรู้การปรับเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน
       
        เทคนิคการเตรียมตัวการสอบ IT Passport จึงอยู่ที่การหาความรู้ในเนื้อหาของทั้ง 3 วิชานี้ คือ Strategy, Management และ Technology ซึ่งผู้สอบต้องมีการเตรียมความรู้ก่อนทั้ง 3 ด้าน ไม่ใช่เตรียมความพร้อมด้านใด ด้านหนึ่ง
       
        • หมวดวิชา Strategy การเตรียมตัวสอบของผู้สอบควรต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของกระบวนการในการกำหนดเป้าหมายที่แน่ชัดของธุรกิจ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว การสร้างหรือพัฒนา วิถีทางในทางปฏิบัติ ตลอดจนการดูแลจัดสรรทรัพยากรขององค์การธุรกิจ เพื่อให้สามารถบรรลุถึงซึ่งเป้าหมาย ที่ได้ถูกกำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิผล โดยอาจจะต้องอธิบายองค์กรที่เกี่ยวกับ กิจกรรมและการจัดการธุรกิจ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เป็นต้น
       
        • หมวดวิชา Management การเตรียมตัวสอบ ผู้สอบควรต้องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการบริหารจัดการโครงการหรือการบริการ ภายในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายหรือดำเนินการอยู่ และอันที่จะเกี่ยวเชื่อมโยงกับองค์กร เป็นต้น
       
        • หมวดวิชา Technology การเตรียมตัวสอบ ผู้สอบควรต้องทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้ลงลึกถึงเทคนิคอะไร แต่ควรหาความรู้ใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น Social Media, Web 2.0 เป็นต้น
       
        ประโยชน์ของ IT Passport กับโอกาสในการเพิ่มรายได้ และโอกาสใหม่ของคนไทยยุคใหม่ที่กล่าวมา ทำให้ IT Passport เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร ทำงานอะไร อยู่ที่ไหน เป็นคน IT หรือ Non - IT ล้วนสามารถพัฒนาตัวเองได้ด้วยมือคุณ

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ 17 ตุลาคม 2553 01:23 น.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ѹ?Ҥ?22, 2014, 09:35:20 AM โดย wanida »
สมัครงานสกลนคร - www.sakonjob.com หางาน สมัครงาน งานใหม่ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ หาคนทำงาน และตลาดแรงงานในจังหวัดสกลนครและใกล้เคียง ลงประกาศ ฟรี
#เฟจบุ๊คแฟนเฟจ : SakonjobNews
#กลุ่ม : สมัครงานสกลนคร