เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำที่โครงการหลวง ฯ) อ.เต่างอย จ.สกลนคร

ผู้เขียน หัวข้อ: เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำที่โครงการหลวง ฯ) อ.เต่างอย จ.สกลนคร  (อ่าน 663 ครั้ง)

djjobnews

  • บุคคลทั่วไป
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เปิดรับสมัคร  : เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำที่โครงการหลวง ฯ โรงงานที่ 3 อ.เต่างอย จ.สกลนคร)
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด/Doikham Food Products Co.,Ltd.
เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานที่ : สกลนคร

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพธนาคารไทยพาณิชย์ (PROVIDENT FUND)
- สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ประกันชีวิต
- ค่าล่วงเวลา
- สิทธิตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าอุปสมบท, ค่าสมรส, ค่ามรณกรรม เป็นต้น
- ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์ วันจันทร์ – ศุกร์ (เฉพาะสำนักงานใหญ่)
- ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ วันจันทร์ – เสาร์ (เฉพาะโรงงานหลวงฯ จ.เชียงใหม่ / จ.เชียงราย / จ.สกลนคร)
- ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ หยุด 1 วัน (เฉพาะพนักงานขายประจำร้านสาขา)
- ยูนิฟอร์มพนักงาน (เฉพาะพนักงานขายประจำสาขาและเจ้าหน้าที่ประจำโรงงาน)
- สิทธิวันลาต่างๆ อาทิ ลาป่วย 30 วัน/ปี ลากิจ 7 วัน/ปี ลาพักร้อน 7 วัน/ปี ลาปฏิบัติธรรม 3 วัน/ปี ลาวันเกิด ลาฌาปณกิจ 3 วัน

ติดต่อ : ชาญวิทย์ เธียรประดับ
ที่อยู่ : 117/1 ถนน พญาไท แขวง ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-6566992 ต่อ 314
โทรสาร : 0-2656-6991
โฮมเพจ : http://www.doikham.co.th

นางสาวกเรณุกา นามวงศ์

  • บุคคลทั่วไป
ดิฉัน นางสาวกเรณุกา นามวงศ์ จอย
ขอสมัครงานตำแหน่งดังกล่าว
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เบอร์มือถือ 0878660085

ขอบคุณค่ะ

นายวิทยา คำชนะ

  • บุคคลทั่วไป
กระผม นายวิทยา คำชนะ
ขอสมัครงานให้ตำแหน่งดังกล่าว
จบปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา
หลักสูตร ค.บ. 5ปี
จากมหาวิทยาลัยนครพนม
โทรศัพท์ 0861055376