บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด รับตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี

ผู้เขียน หัวข้อ: บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด รับตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี  (อ่าน 278 ครั้ง)

djjobnews

  • บุคคลทั่วไป
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
หัวหน้าแผนกบัญชี (ประจำที่ โรงงานมิตรผล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
เงินเดือน : สามารถเจรจาต่อรองได้
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารทางด้านบัญชี
• ดูแลการจัดทำบัญชีต้นทุนของโรงงาน
• ตรวจสอบ และดูแลการบริหารเอกสารทางด้านบัญชี
• จัดทำและตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย พร้อมทั้งยื่นแบบนำส่ง
• กระทบรายการสินค้าคงเหลือ คลังนอก และจัดทำรายงาน ก.น.13
• ดูแลกระทบยอดรายการระหว่างกัน จัดเตรียมเอกสารรายการรับ-จ่ายระหว่างกัน
• ดูแลและตรวจสอบบันทึกรายการปรับปรุงทางบัญชี
• ดูแลการปิดงบประมาณ
• บริหารและจัดทำรายงานทางด้านบัญชีโรงงาน เพื่อนำเสนอ

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
• ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ในงานบัญชี ด้าน AP / AR / GL หรือ บัญชีต้นทุน
• มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและมาตรฐานการบัญชี
• มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีอากร
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี และหากสามารถใช้งานระบบ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 2 Ploenchit Center Bldg.,3 rd Floor. Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2794-1344
โทรสาร : 0-2656-8535
โฮมเพจ : http://www.mitrphol.com/th/apply_job