ผู้ช่วย/ผู้จัดการสาขา (ภาคอิสาน)

ผู้เขียน หัวข้อ: ผู้ช่วย/ผู้จัดการสาขา (ภาคอิสาน)  (อ่าน 282 ครั้ง)

djjobnews

  • บุคคลทั่วไป
ผู้ช่วย/ผู้จัดการสาขา (ภาคอิสาน)
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
เงินเดือน : สามารถเจรจาต่อรองได้
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• กำกับ ควบคุมการปฏิบัติงานเชิง Operation ของสาขา ให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ และแผนการขายที่วางไว้
• พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงานของสาขา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• วางแผน ริเริ่ม การบริหารสาขาแนวใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายตามเป้าหมาย
• ศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์ทางการตลาด และสภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอก เพื่อวิเคราะห์ และประมาณการยอดรายได้ของสาขา (Sales forecast) ในแต่ละเดือน/ ไตรมาส/ปี เพื่อให้นำข้อมูลมาใช้วางแผนการบริหารงานขายและสร้างโอกาสในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
• วางแผนบริหารยอดขายในแต่ละแผนกให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลประกอบการของสาขา สามารถบรรลุได้ตามเป้ายอดรายได้ที่กำหนดไว้
• วางแผน พัฒนากำลังคนในสาขา เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
คุณสมบัติ
• ชาย หรือหญิง อายุ 28 - 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 5-10 ปี ในงานด้านงานขาย การตลาด การดูแลลูกค้าและสามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ
• มี Service Mind และทักษะการเจรจา โน้มน้าว
• มีความรู้ด้านงานขาย การดูแล และบริการลูกค้า
• มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะในการบริหาร และควบคุมทีมงาน
• มีทักษะ ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ:

โบนัสประจำปี, ค่าล่วงเวลา(OT),ค่าตำแหน่ง,ค่าวิชาชีพ,ค่าทักษะ,คอมมิชชั่น,ค่าครองชีพ,ค่าภาษา,ค่าที่พัก,ค่าโทรศัพท์,ค่าเดินทาง,ค่านั่งเครื่อง,เบี้ยเลี้ยง,ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิตกลุ่ม,การฝึกอบรม & พัฒนาบุคลากร,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์, สวัสดิการวันเกิด, ซื้อสินค้าราคาพิเศษ,เครื่องแบบพนักงาน ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจได้แก่ บิดา-มารดา, สามี-ภรรยา, บุตร ฯลฯ ***ขึ้นอยู่กับระดับงาน ตำแหน่ง และสถานที่ทำงาน***

หมายเหตุ: สามารถทำงานสาขาใกล้บ้านได้ ดังนี้

ประจำสาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑล: รังสิต, รัตนาธิเบศร์, บางนา, เอกมัย, บางใหญ่, ราชพฤกษ์, เกษตรนวมินทร์, มหาชัย,แจ้งวัฒนะ,นครปฐมและพระราม2

ประจำสาขาในต่างจังหวัด: พัทยา, ภูเก็ต, หัวหิน,อุบลราชธานี, เชียงใหม่, พิษณุโลก, อุดรธานี, ชลบุรี , ขอนแก่น , นครสวรรค์ ,นครราชสีมา, หาดใหญ่ , สุราษฎร์ธานี, ระยอง, นครศรีธรรมราช, ฉะเชิงเทราและสุรินทร์
ประจำห้างสรรพสินค้าชั้นนำในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด : 11 สาขา
หยุด 1 วัน / สัปดาห์(วันธรรมดา) , วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของบริษัท **

ติดต่อ : Index Living Mall Co., Ltd.
ที่อยู่ : 147 Soi Rama 2(Soi 50), Rama 2 Road,Samaedam, Bangkhunthien, Bangkok 10150
โทรศัพท์ : 0-2898-6420-5
โทรสาร : 0-2898-6427
โฮมเพจ : http://www.indexlivingmall.com