พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์

ผู้เขียน หัวข้อ: พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์  (อ่าน 266 ครั้ง)

สมัครงานสกลนคร

  • บุคคลทั่วไป
บริษัท ชูเตอร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์
เงินเดือน : สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ
- ปฏิบัติงานด้านการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาต่างๆของลุกค้าได้
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร เช่น ฝ่ายบัญชี, การเงิน, นิติกรรมสัญญา และฝ่ายวิศวกรรม
- ให้บริการหลังการขาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ

คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
- ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
- มีทักษะในการสร้างแรงจูงใจ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดดันได้ดี
- สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
ติดต่อ : คุณสุพัตรา
ที่อยู่ : 222/155-158 อาคารบ้านสวนจตุจักร อาคาร D ชั้น 6 ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-5370451-54
โทรสาร : 02-537-0455