วิศวกรหน้างาน สาขาร้อยเอ็ด,อุบลราชธานี 2 อัตรา

ผู้เขียน หัวข้อ: วิศวกรหน้างาน สาขาร้อยเอ็ด,อุบลราชธานี 2 อัตรา  (อ่าน 274 ครั้ง)

สมัครงานสกลนคร

  • บุคคลทั่วไป
บริษัท โมเดิร์น เทจ เฮาส์แอนด์ดีไซน์ จำกัด
วิศวกรหน้างาน สาขาร้อยเอ็ด,อุบลราชธานี
เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร
- ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง
- ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย
- จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า
- ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง
- ควบคุมเวลาการก่อสร้าง
- ตรวจและจบงานสถาปัตย์ที่หน้างานได้

คุณสมบัติ
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา เน้นมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
2.มีความสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม
3.เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่น ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเพื่อหาวิธีที่ประหยัด และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร (กับช่างและเจ้าของบ้าน)
5.มีลักษณะเป็นผู้นำ ทั้งนี้งานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการควบคุมคนเป็นจำนวนมาก
6.มีความอดทนและเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ มีอารมณ์เยือกเย็น มีความคิดสุขุม
7.มีความละเอียด รอบคอบ
8.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ให้ความร่วมมือกับทีมงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
9.มีระเบียบวินัย เข้าใจถึงการบริหารธุรกิจ
10.ใช้โปรแกรม Autocad และสามารถดีไซน์งานโครงสร้างได้

เงินเดือน: 23,000-28,000 บาท หรือตามประสบการณ์

ที่อยู่ : 34 หมู่ที่ 8 ตำบล นาอาน อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย 42000
โทรศัพท์ : 089-827-4068
โฮมเพจ : http://www.moderntage.com, http://www.facebook.com/modern.tage