พนักงานขาย OPPO สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร

ผู้เขียน หัวข้อ: พนักงานขาย OPPO สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร  (อ่าน 455 ครั้ง)

djnewsjob

  • บุคคลทั่วไป
พนักงานขาย OPPO สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร
Sale Area ( จังหวัดสกลนคร, จังหวัดนครพนม, จังหวัดมุกดาหาร )
จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ: 5 ตำแหน่งที่ตั้ง: จังหวัดสกลนคร, จังหวัดนครพนม, จังหวัดมุกดาหาร

ความรับผิดชอบ:

1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน
2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
3. สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ
4. วางแผนและกำหนดนโยบายการขายร่วมกับฝ่ายบริหาร
5. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน PC เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
6. สรุปรายงานมูลค่าสินค้าคงคลัง และ ยอดขาย ตามรอบ
7. ทำงานต่างๆด้วยความเต็มใจ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
8. สามารถออกพื้นที่ และ ทำงานนอกเวลาได้

คุณสมบัติ:
 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด, ขาย และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีรถยนต์ส่วนตัว
4. มีทัศนวิสัยและทัศนคติที่ดี
5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
6. ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ

สมัครงาน