หัวหน้าแผนกระบบสารสนเทศ (IT)

ผู้เขียน หัวข้อ: หัวหน้าแผนกระบบสารสนเทศ (IT)  (อ่าน 61 ครั้ง)

djjobnew

  • บุคคลทั่วไป
บริษัท เทเลคอม เค.ที จำกัด
เปิดรับสมัคร หัวหน้าแผนกระบบสารสนเทศ (IT)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- กำหนดนโยบายทางเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร เพื่อสอดคล้องกับกฏระเบียบของบริษัท
- ควบคุมและพัฒนาระบบHardware Software ที่เกี่ยวข้องกับ IT ทั้งหมดขององค์กร
- พัฒนา ประสานงาน แผนการดำเนินงานในการสนับสุนนนโยบายและแผนกลยุทธ รวมทั้งแนะนำบำรุงรักษาระบบIT
- เสนอแนะงานร่วมกับทีมเพื่อเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ประโยชน์ในองค์กร
- บริหารจัดการติดตามทีม Support ในการบริการ การตอบสนองต่อปัญหา User รวมทั้งการเก็บรวบรวมเป็นองค์ความรู้ (Knowledge Base) ของฝ่าย IT ต่อไป
- พัฒนา วางแผนในเรื่อง Implement ระบบใหม่ในองค์กร
- บริหารจัดการกระบวนการการทำงานฝ่ายITให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ปฏิบัติภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้

คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
- มีความเป็นผู้นำ ริเริ่มสร้างสรรค์ สนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอ
- สามารถควบคุม การดำเนินงานวางแผนงานตามนโยบายองค์กรได้
- วางแผนและประเมินผลการทำงานภายในฝ่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ประสานงานกับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับบริษัท
Urudol Co., Ltd.
ที่อยู่ : 456 ม.3 ถ.ประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ : 088-951-5651