กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด

ผู้เขียน หัวข้อ: กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด  (อ่าน 86 ครั้ง)

djjobnew

  • บุคคลทั่วไป
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
  - ผู้จัดการเขตงานสนับสนุน ช่องทางจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร Bancassurance support Manager (BSM)
  -  เจ้าหน้าที่งานสนับสนุน ช่องทางจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร (BSO) ประจำสาขา
 
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์การทำงานระดับบริหารในสถาบันการเงิน หรือประกันชีวิต อย่างน้อย 3 ปี
• มีทักษะในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
• มีความสามารถในการสร้างผลงานและบริหารทีมงานขายได้เป็นอย่างดี

ผลตอบแทนที่ได้รับ:

• เป็นพนักงานของบริษัท มีเงินเดือนประจำพร้อมผลตอบแทนพิเศษ
• สวัสดิการ เช่น ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันชีวิตฯ
• ชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่บริการทางการเงิน
• ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ
• สัมมนาท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

ชื่อผู้ติดต่อ : ส่วนงานบริหารบุคลากร (ฝ่ายจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร)
ที่อยู่ : ฝ่ายจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้นที่ 21 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : 0-2030-9281, 081-170-0792
โทรสาร : 0-2030-9281
โฮมเพจ : http://www.krungthai-axa.co.th