กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 4
1
งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ / IT Innovation LAB Team
« กระทู้ล่าสุด โดย wanida เมื่อ วันนี้ เวลา 08:26:10 AM »
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เปิดรับสมัคร IT Innovation LAB Team

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.      ศูนย์รวมการคิดค้นและวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในบริบทต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการยุทธศาสตร์ของธนาคาร และ Krungthai Innovation Lab โดยสนับสนุน Future Banking, Digital Solution, Digital Transformation, Digital Platform, Research and Development และสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.      คิดค้นและพัฒนา Mobile Application เพื่อยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยตามไลฟสไตล์ของผู้ใช้บริการ เช่น Krungthai NEXT, เป๋าตัง, เป๋าตุง, LINE Business Connect เป็ นต้น

3.      ประสานงานกับหน่วยงานธุรกิจ (Business Unit) และหน่วยงานทุกภาคส่วนของธนาคาร โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ก่อให้เกิดแนวทางการสนับสนุนทางธุรกิจ (Solution) เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิตัลสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสนับสนุน ECO Systems ที่เป็นยุทธศาสตร์ของธนาคาร เช่น Smart University, Smart Health, Mass Transit เป็นต้น

4.      นำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิด ใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายสร้างความพึงพอใจและความสะดวกสบายต่อลูกค้า ซึ่งจะนำมาซึ่งรายได้และความประทับใจ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร

5.      นำกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile และ DevSecOps มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายใน Krungthai Innovation Lab เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาแบบต่อเนื่อง (Continuous Integration และ Continuous Delivery) ที่มุ่งเน้นในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญและประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ (Tools) ที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทำงาน ลดความผิดพลาด และสนับสนุนการทำงานแบบอัตโนมัติ

6.      เผยแพร่การพัฒนาซอฟท์แวร์แบบ Agile, DevSecOps และกระบวนการคิดเชิงออกแบบกับหน่วยงานของธนาคารที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับเปลี่ยนสู่องค์กรที่มีความยืดหยุ่น พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงไปสุ่ยุคดิจิตัล

7.      คิดค้นนวัตกรรมและวิจัยทางเทคโนโลยี นำมาพัฒนา platform พื้นฐานที่สามารถนำมาประยุกต์ เพื่อเป็นแนวทางการสนับสนุนทางธุรกิจ (Solution) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์(Product )ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของทางธนาคาร เช่น Block chain, ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence), Payment Innovation, OpenData และ Open API เป็นต้น

8.      ศึกษาค้นคว้า และวิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างต้นแบบชิ้นงานจำลอง (Prototype) และนำผลลัพธ์มาประยุกต์ใช้กับการสร้างบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามยุทธศาสตร์ของทางธนาคาร

 

คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในด้าน Innovation รวมถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ Project ที่มีความหลากหลาย
มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
มีความรู้ด้าน Digital Strategy รวมถึงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะในการสื่อสาร รวมถึงนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีผ่านสื่อหรือช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสม
มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ รวมถึงบริหารจัดการความหลากหลายของแต่ละหน่วยงาน
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 

หากต้องการสอบถามข้อมูลการสมัครงานเพิ่มเติม สามารถติดต่อคุณวิมลลักษณ์ โทร 02-345-1851
2
งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ / หัวหน้าฝ่ายขายต่างจังหวัด
« กระทู้ล่าสุด โดย wanida เมื่อ มิถุนายน 18, 2019, 08:28:14 AM »
บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด
หัวหน้าฝ่ายขายต่างจังหวัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- บริหารทีมขาย ต่างจังหวัดได้ตามเป้าหมายที่ทางบริษัท กำหนด
- บริหารยอดขายในทีมให้ประสบความเร็จ
คุณสมบัติ
- เพศ : ชาย , หญิง
- อายุ : 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)
- ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
กี่ยวกับบริษัท
บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเพียง 1 ล้านบาท  ดำเนินธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเทปกาว

จากการเติบโตของยอดขายบริษัทอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้ขยายการลงทุนกว่า 100 ล้านบาท ทั้งส่วนของอาคารสถานที่, เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย บนเนื้อที่กว่า 5,000 ตรม. และกำลังการผลิตได้สูงสุดมากกว่า 100,000 ชิ้นต่อวัน  ตลอดจนห้องทดลองใหม่

สำหรับตรวจสอบคุณภาพสินค้า  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า จะได้รับสินค้าที่ดีคุณภาพที่ดีที่สุด ภายใต้แบรนด์สินค้ากว่า 5 แบรนด์ ได้แก่ NUVO, STICK, OASIS, MATRIX และ MAX โดยสินค้าทุกชิ้นผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย

ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี เพื่อให้สินค้าแต่ละแบรนด์มีคุณภาพและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าบริษัทได้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทที่ว่า

 
"มั่นใจคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

 
สมัครที่ : 50/5 Moo18, Tambon Khu Khot, Amphoe Lamlukka, Pathumthani 12130
โทรศัพท์ : 0-2917-4611
โทรสาร : 0-2917-6189
3
งานพาร์ทไทม์ / รับสมัครคนดูแลผู้สูงอายุ/แม่บ้าน
« กระทู้ล่าสุด โดย wanida เมื่อ มิถุนายน 17, 2019, 03:05:49 PM »
รับสมัคร คนดูแลผู้สูงอายุ/แม่บ้าน
📍พิกัด บ้านดงมะไฟ ขมิ้น จ.สกลนคร

ดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับคุณยาย อายุ 83ปี
*ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ใช่ผู้ป่วยติดเตียง

เงินเดือน10000-12000 พักอาศัยกับนายจ้าง
(มีที่พักให้ฟรี)

คุณสมบัติ
-เพศหญิง อายุ25-45ปี
-ขยันอดทน(เข้าใจคนแก่)
สะอาด ซื่อสัตย์ ใจเย็น พูดเพราะ
-ไม่ติดเล่นมือถือ
-ใจรักในการทำงาน
-ไม่หยุดงานบ่อย

สนใจ โทรติดต่อ 0946974642 หรือมาสมัครได้ด้วยตัวเอง ที่ร้านรวมมิตรอุปกรณ์ หน้าตลาดสดดงมะไฟ
4
งานพาร์ทไทม์ / รับนักศึกษาจบใหม่
« กระทู้ล่าสุด โดย wanida เมื่อ มิถุนายน 17, 2019, 08:38:25 AM »
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
เปิดรับ : เจ้าหน้าที่ขาย/อาวุโส ประจำโครงการเบลล่า เดอ มอนเต้ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ดูแลงานขายโครงการ
2.ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
3.เวลา9.00-18.00 น.

หรือส่ง resume มาที่ hr@pf.co.th
คุณสมบัติ
1.จบวุฒิ ป.ตรี
2.อายุ 18 ปีขึ้นไป
3.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน

ติดต่อ : HR Department
ที่อยู่ : 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 0-2247-7500 ต่อ 2070,2077
โทรสาร : 0-2247-7500-4

5
งานภาคเอกชน/บริษัท / Store General Manager
« กระทู้ล่าสุด โดย wanida เมื่อ มิถุนายน 17, 2019, 08:35:07 AM »
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
เปิดรับสมัคร : Store General Manager ภาคอีสาน (หนองหาน/ พิจิตร/ พะเยา/ อุดร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Job Summary & Purpose:

o   Oversee and direct total store operations to ensure attainment of established targets through constant monitoring of P&L in sales, shrinkage, customer management, stock management and all operating and personnel expenses.
Principal Accountabilities:
o   To manage the assigned store to meet store target both financial aspects and operational standard aspects (Store Appearance, Product variety, etc.).
o   Responsible for overall store operations and sales activities through all work units within the assigned store, eg,. Fresh, Grocery and Non-Food Divisions, Receiving Yard, Storage, Cashier, Security, Maintenance, Accounting, etc.,
o   Achieve the target sale specified by the company and develop action plan when necessary. Deliver and support stores to achieve store KPIs.
o   Monitor P&L to reach the target specified by the company and initiate corrective action when necessary according to CFR Policy and procedure.
o   To control inventory throughout assigned store to maximize in stock conditions while minimizing back stock. Maintain stock room standard at all times.
o   Monitor shrinkage and waste at all times and control variance with appropriate action plans.
o   Control level of OOS by division everyday according to target for specific by the company.
o   Monitor the price of merchandise in the market to be competitive at all time
o   All expenses must be adjusted following sales Monitor Daily Inventory Levels to consistently achieve store target.
o   To be responsible for cash control in assigned store including cash security, deposits and check approval.
o   To ensure that all associates provide exceptional service, respect, courtesy and friendliness to all Tops customers to enhance good shopping experience.
o   Serve customer with service mind at all times to be sure this is the standard in store among all employees. Provide fast and friendly service to all customers at all times.
o   To create schedule shift hours that would best suit the store operation to ensure the sufficiency and productivity of staffs.
o   To set staff meeting schedule on a regular basis for reviewing the working target and ensuring that current and possible situations are being addressed.
o   To be responsible for all Human Resource activities at assigned store including training, corrective action, evaluating and people development to achieve excellence in all they do and increase efficiency and productivity in every function.
o   To communicate company message to the team correctly and efficiently, and provide their feedback to Tops management.
o   To coordinate with all Tops support team to make overall projects and assignments from Management achieve the target.
o   To ensure that proper safety procedures are being used.
o   For safety and work environment management to protect customers and employees.
o   Maintain compliance in all company, audit and GMP checklist.
o   To get self-updated with new Tops working process and procedures.
คุณสมบัติ
Education:
o   Bachelor’s degree or higher in related field
Experience:
o   3 – 5 years of experience in retail operations or related business operation.
Characteristics/Skills:
o   Demonstrated proficiency in Microsoft programs, Word, Excel and PowerPoint.
o   Strong leadership experience in Stores with successful track record of developing people, spotting talent and managing a remote team at senior management level.
o   Self-motivation, Autonomy, Creativity and Problem Solving.
o   Service Mind Oriented and require excellent customer service at all times to both internal and external customers
Language:
o   Good communication skill in both Thai and English

สมัครงาน : คุณพีช
โทร. 062-5244246
ไลน์. 0625244246
อีเมล์. runatchaya@tops.co.th
6
งานภาคเอกชน/บริษัท / อินทนินสปาสกลนคร
« กระทู้ล่าสุด โดย wanida เมื่อ มิถุนายน 13, 2019, 08:33:36 AM »
ร้านอินทนินสปา จ.สกลนคร
ร้านอยู่ตรง ถ.สกลทวาปี ไม่ทราบจริงๆ สามารถเข้าที่ google แล้ว พิมพ์ อินทนินสปา สกลนคร มีแผนที่อยู่ใน google ค่ะ ติดต่อตามเบอร์ในรูป
#มีพื้นฐานนวดไทย นวดอย่างอื่นมาเรียนเเพิ่มฟรีค่ะ
7
งานภาคเอกชน/บริษัท / พนักงานขายสินค้าไอ
« กระทู้ล่าสุด โดย wanida เมื่อ มิถุนายน 13, 2019, 08:30:02 AM »
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี

รับสมัคร พนักงานขายสินค้าไอที คอมพิวเตอร์ (Sales Executive)

ประจำพื้นที่ อุบลราชธานี จำนวน 2 ตำแหน่ง
ประจำพื้นที่ บุรีรัมย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประจำพื้นที่ สกลนคร จำนวน 1 ตำแหน่ง

ทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
รายละเอียดของงาน
-นำเสนอขายสินค้าไอที คอมพิวเตอร์ ดูแลลูกค้าที่มอบหมายให้
-พัฒนายอดขายกับฐานลูกค้าเก่า และ เพิ่มยอดขายกับลูกค้าใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย - หญิง วุฒิ ปวส. และปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีความรู้เรื่องสินค้าไอที คอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถขับรถยนต์ พร้อมมีใบขับขี่ และไปทำงานนอกพื้นที่ได้

สวัสดิการ
- โบนัสประจำไตรมาส และโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและเงื่อนไขของบริษัทฯ)
- วันลาพักร้อน จำนวน 12 วันต่อปี (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ จำนวน 13 วันต่อปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- งานเลี้ยงประจำปี
- ประกันสังคม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
- ค่ายานพาหะนะ ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
- เที่ยวภายในประเทศ/เที่ยวต่างประเทศ(ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)

ผู้สนใจ รบกวนส่ง E-mail พร้อมแนบประวัติส่วนตัว ถึง Apirak@sisthai.com หรือ Thanusin@sisthai.com หรือสมัครผ่าน www.sisthai.com
โทรศัพท์ 0-2-0203000 หรือ 090-907-6373,095-536-2251 / 063-491-9897
8
งานภาคเอกชน/บริษัท / อู่ดิษฐ์ เชอร์วิส รับช่างเชื่อม
« กระทู้ล่าสุด โดย wanida เมื่อ มิถุนายน 11, 2019, 10:05:41 AM »
อู่ดิษฐ์ เชอร์วิส (เทศบาลเมืองสกลนคร)
ต้องการช่างเชื่อมเหล็กรอยเชื่อมสวย 1 อัตรา
และช่างช่วงล่างประกอบการดัดแปลงได้ 1 อัตรา
สนใจโทรสอบถามได้ที่
0864572673
9
งานภาคเอกชน/บริษัท / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาคสนาม
« กระทู้ล่าสุด โดย wanida เมื่อ มิถุนายน 11, 2019, 09:53:24 AM »
บริษัท ไพวอท จำกัด
เปิดรับสมัคร เเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาคสนาม (Field Checker)/รับ-ส่งเอกสาร ประจำจังหวัดสกลนคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- งานรับส่งเอกสารตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ติดต่อประสานงานลูกค้าก่อนการเข้ารับเอกสาร
- ตรวจสอบเอกสาร และความถูกต้องของเอกสาร
- อื่นๆ ตามประเภทของการรับส่งเอกสาร
- ทำงานผ่านระบบออนไลน์

คุณสมบัติ
- เพศ : ชาย , หญิง
- อายุ(ปี) : 21 - 35
- มีโทรศัพท์ Smart Phone
- สามารถรับงานผ่านทางอีเมลล์ได้
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส ขึ้นไป (ปริญญาตรีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เป็นของตัวเอง มีมอเตอร์ไซด์เป็นของตัวเอง
- มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจ และปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน และภายในเวลาที่กำหนด
- มีความละเอียดรอบคอบ และความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์
- สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที
- วันมาสมัครงาน,สัมภาษณ์กรุณาแต่งกายสุภาพใส่รองเท้าหุ้มส้น

ที่อยู่ : 1000/67-74 Liberty Plaza 1st-3rd Fl., Soi Sukhumvit 55 (Soi Thonglor) ,Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2391-3344
โทรสาร : 0-2381-9761
10
งานภาคเอกชน/บริษัท / พนักงานขาย/ที่ปรึกษาความงาม
« กระทู้ล่าสุด โดย wanida เมื่อ มิถุนายน 11, 2019, 09:50:23 AM »
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
รับสมัคร พนักงานขาย/ที่ปรึกษาความงาม  สาขาเซ็นทรัลอุดรธานี ด่วน!!!!
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก ผิวพรรณและขายคอร์สความงาม สิวฝ้า กะ ลดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้า
-ปิดการขาย
- เงินเดือน13,000-15,000 +คอมมิชชั่น
สนใจสมัครงานติดต่อ
สอบถาม ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.
คุณจ๊ะโอ๋ 087-7465419 / 081-173-5107
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ 20 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
- รักงานบริการ รักงานขาย
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
- บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
- สามารถทำงานเป็นกะตามเวลาห้างได้ 10.00-19.00/11.00-20.00/12.00-21.00
- มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สอบถาม ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.
คุณจ๊ะโอ๋ 087-746-5419 ,081-173-5107

ที่อยู่ : 185/81-82 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 081-173-5107
โทรสาร : 0-2261-9338 ต่อ 403
หน้า: [1] 2 3 4