กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 7
21
งานภาคเอกชน/บริษัท / ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์
« กระทู้ล่าสุด โดย wanida เมื่อ กรกฎาคม 01, 2019, 11:14:03 AM »
บริษัท ไบโอเทคนิคัล จำกัด
เปิดรับสมัคร ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
•   แนะนำบริษัทฯ,สินค้า,และข้อมูลสินค้ารวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้า
•   จัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ รวมถึงให้ข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆของผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
•   สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่เพื่อขยายตลาดและให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ
•   รับผิดชอบงานขาย ยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด
•   จัดทำแผนการขายและเข้าพบลูกค้าประจำเดือน
•   สรุปผลการทำงานและยอดขายประจำเดือน
•   ประสานงานและดูแลบริการหลังการขายให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศ
- อายุ 24 – 35 ปี
- จบการศึกษาปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์, วิทยาศาสตร์การแพทย์, สหเวชศาสตร์ หรือการบริหาร/การขาย
- มีทัศนคติเชิงบวกและมีใจรักในงานขาย
- มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย อย่างน้อย 3-5 ปี และหากมีประสบการณ์ทางด้านงานขายสินค้าเครื่องมือแพทย์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์การทำงานที่ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล คลินิค หรือหน่วยงานรัฐบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความซื่อสัตย์ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถนำรถยนต์มาใช้ในการปฏิงานได้
- สามารถเดินทางติดต่องานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบได้
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถใช้งาน Applicationต่างๆในคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (MS.Office,E-mail,Internet)

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : สหเวชศาสตร์
สาขา : เทคนิคการแพทย์
คณะ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขา : วิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
สวัสดิการ
ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
ค่าเสื่อมยานพาหนะ
ค่าโทรศัพท์
ประกันอุบัติเหตุ
22
งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ / งานการประปาส่วนภูมิภาค
« กระทู้ล่าสุด โดย wanida เมื่อ มิถุนายน 25, 2019, 04:01:09 PM »


23
งานภาคเอกชน/บริษัท / Sales Representative
« กระทู้ล่าสุด โดย wanida เมื่อ มิถุนายน 25, 2019, 03:53:06 PM »
บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด
เปิดรับสมัคร : Sales Representative 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- รับผิดชอบการขาย และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงพัฒนาแผนธุรกิจ และกลยุทธการขายให้สอดคล้องกับตลาด เพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายการขาย
- ริเริ่ม ประสานงาน และพัฒนาแผนการดำเนินงานเจาะตลาดใหม่ รวมถึงร่วมมือในการพัฒนาและการดำเนินงานของแผนการตลาดตามที่จำเป็น
- รักษาระเบียนที่ถูกต้องของการกำหนดราคาทั้งหมด รายงานยอดขาย และกิจกรรมการขาย
วางแผนการทำงานระหว่างบุคคล และทีมงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- จัดเตรียมและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย รับผิดชอบต่อการสร้างความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของยาราผ่านตัวแทนจำหน่ายรายย่อยและเกษตรกร
- ให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยในทุกกระบวนการทำงาน
- มีความสะดวกคล่องตัวในการเดินทางต่างจังหวัดยังพื้นที่เป้าหมายเป็นระยะเวลานาน โดยสามารถดูแลตัวเองให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย มีจิตสำนึกที่ถูกต้องต่อบริษัท ลูกค้า และ เกษตรกร
- ปฏิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพ กระหายในความรู้ใหม่ และคงอยู่ตามค่านิยมตามแนวทางของ ยารา อันได้แก่ ความรับผิดชอบ ความร่วมมือ ความทะเยอทะยาน และความอยากรู้อยากเห็น
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
- มีประสบการณ์ขาย ในธุรกิจเกษตร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี
- ใช้ภาษาไทยได้คล่อง และ ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสื่อสารได้
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) และใช้ในการทำรายงาน
- ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร และการจัดการธาตุอาหารพืช
- มีทักษะการเจรจาต่อรองและแก้ปัญหา
- มีความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะ
- สามารถทำงานภายใต้ความดัน ทำงานให้ทักำหนดเวลา แสดงความคิดเห็นได้
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ รักษาสภาวะความปลอดภัย และทำในสิ่งถูกต้องทุกครั้ง ทั้งต่อทีมงาน ลูกค้า และเกษตรกร
 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์การเกษตร
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
Dental insurance
ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
ค่ายานพาหนะ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
ยารา ปุ๋ยคุณภาพสูงจากประเทศนอร์เวย์ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยรายใหญ่ของโลก มีความมุ่งหวังจะเพิ่มปริมาณอาหาร ลดจำนวนประชากรที่หิวโหย ยารายังเปลี่ยนพลังงาน ธาตุอาหารจากธรรมชาติ และไนโตรเจนจากอากาศให้เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม

ยารา ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 40 ปี นำเข้าและจัดจำหน่ายปุ๋ยคุณภาพสูงจากประเทศนอร์เวย์และหลายประเทศในภาคพื้นยุโรป เป็นตราสินค้าชั้นนำในหลายกลุ่มพืชและช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มรายได้ บุคลากรมืออาชีพของเรามีความมุ่งหวังที่จะสร้าง ยารา ประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดีน่าทำงานด้วย ทั้งกับพนักงานและลูกค้า อีกทั้งยังมีถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและเรื่องความปลอดภัยเป็นหัวใจหลักของเราเสมอมา

 
ที่อยู่ : Bhiraj Tower at EmQuartier, 689 Unit 2709-2713, 27th Floor.) Sukhumvit Road, Klongton Nuea, Vadhana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2261-3242
24
งานพาร์ทไทม์ / งานพิเศษวันละ 900-
« กระทู้ล่าสุด โดย wanida เมื่อ มิถุนายน 25, 2019, 03:48:55 PM »
25
งานภาคเอกชน/บริษัท / กรุงไทยแอกซ่ารับสมัครหลายตำแหน่ง
« กระทู้ล่าสุด โดย wanida เมื่อ มิถุนายน 21, 2019, 09:07:33 AM »
🎖บริษัท กรุงไทย-แอกซ่จำกัด(มหาชน)🏅
📣ประกาศรับสมัครงาน เปิดรับสมัคด่วน‼️
สมัครสัมภาษณ์และรู้ผลทันที
ทำงาน จ.-ศ. หยุด ส.-อา.
📌ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด ที่ปรึกษาทางการเงิน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประสานงานบริการลูกค้า
💎คุณสมบัติ💎
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6
- ปวช.,ปวส., ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
- สามารถทำงาน ในพื้นที่จังหวัดสกลนครและออกต่างจังหวัดได้
💸💸สวัสดิการ ค่าตอบแทน💸💸
- รายได้ 15,000 - 35,000/เดือน💰
- คอมมิชชั่น💰
- โบนัสทุกๆ 3 เดือน💰
- โบนัสสิ้นปี💰
- ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 🛅
- ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ ✈️
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีเป้าหมาย ต้องการความสำเร็จในชีวิต 🎯🏆
**หากเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน ไม่ลองแล้วจะรู้ได้อย่างไร เกิดมาชีวิตนึงคุณเลือกได้เอง**
สนใจติดต่อ
📞Tel :: 0998902040
📲id line :: wuttipong-e
26
งานภาคเอกชน/บริษัท / พนักงานขาย TV
« กระทู้ล่าสุด โดย wanida เมื่อ มิถุนายน 21, 2019, 08:38:58 AM »
รับสมัครพนักงานขาย Smart TV แบรนด์ Hisense ประจำ Lotus ,Power Buy ,Homepro
***งานประจำนะค่ะ***
รายได้รวม 18,000-25,000 (เงินเดือน +คอมรายตัว+INCENTIVE)

***ขอมีประสบการณ์ขาย TV โดยตรงค่ะ***

คุณสมบัติ
- อายุ 21-40 ปี วุฒิ ม.3- ปริญญาตรี
- ทุกเพศ+เพศที่3 ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วนะจ๊

รายได้ / สวัสดิการ:
- จ่ายค่าจ้าง/เงินเดือน: ไม่ต่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าที่กฎหมายกาหนดในแต่ละพื้นที่จังหวัดที่ปฏิบัติงาน (บาท/เดือน) เริ่มต้นที่ 9,800 บาท
- เครื่องแบบพนักงาน / อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบของ “ผู้ว่าจ้าง” กำหนด
- ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
- ประกันสังคม
- มีประกันชีวิตกลุ่มฟรี (มีผลเมื่อเริ่มงาน)
- ประกันอุบัติเหตุ (มีผลเมื่อเริ่มงาน)
- เงินช่วยเหลือค่าปลงศพพนักงาน (กรณีเกี่ยวข้องเป็น บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ของพนักงาน)
- วันหยุดตามประเพณี (ตามกฎหมาย)
- เปิดบัญชีฟรีค่าธรรมเนียม
- วันหยุดพักร้อน เมื่อทำงานครบ 1 ปี 6 วัน

เขตพื้นที่ ที่เปิดรับสมัครสาขา: HomePro

Home Pro เพลินจิต
Home Pro สกลนคร
Home Pro หัวหิน

สนใจติดต่อ (รบกวนแอดไลน์ค่ะ ทัก Inbox ไม่เด่งค่ะ)
พี่ยุ้ย Tel : 090-9787047 , 065-5027266
Line : Sunisa.in
ที่มา FB : ‎สุนิษา อินทรจินดา
27
งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ / IT Innovation LAB Team
« กระทู้ล่าสุด โดย wanida เมื่อ มิถุนายน 19, 2019, 08:26:10 AM »
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เปิดรับสมัคร IT Innovation LAB Team

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.      ศูนย์รวมการคิดค้นและวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในบริบทต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการยุทธศาสตร์ของธนาคาร และ Krungthai Innovation Lab โดยสนับสนุน Future Banking, Digital Solution, Digital Transformation, Digital Platform, Research and Development และสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.      คิดค้นและพัฒนา Mobile Application เพื่อยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยตามไลฟสไตล์ของผู้ใช้บริการ เช่น Krungthai NEXT, เป๋าตัง, เป๋าตุง, LINE Business Connect เป็ นต้น

3.      ประสานงานกับหน่วยงานธุรกิจ (Business Unit) และหน่วยงานทุกภาคส่วนของธนาคาร โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ก่อให้เกิดแนวทางการสนับสนุนทางธุรกิจ (Solution) เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิตัลสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสนับสนุน ECO Systems ที่เป็นยุทธศาสตร์ของธนาคาร เช่น Smart University, Smart Health, Mass Transit เป็นต้น

4.      นำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิด ใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายสร้างความพึงพอใจและความสะดวกสบายต่อลูกค้า ซึ่งจะนำมาซึ่งรายได้และความประทับใจ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร

5.      นำกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile และ DevSecOps มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายใน Krungthai Innovation Lab เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาแบบต่อเนื่อง (Continuous Integration และ Continuous Delivery) ที่มุ่งเน้นในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญและประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ (Tools) ที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทำงาน ลดความผิดพลาด และสนับสนุนการทำงานแบบอัตโนมัติ

6.      เผยแพร่การพัฒนาซอฟท์แวร์แบบ Agile, DevSecOps และกระบวนการคิดเชิงออกแบบกับหน่วยงานของธนาคารที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับเปลี่ยนสู่องค์กรที่มีความยืดหยุ่น พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงไปสุ่ยุคดิจิตัล

7.      คิดค้นนวัตกรรมและวิจัยทางเทคโนโลยี นำมาพัฒนา platform พื้นฐานที่สามารถนำมาประยุกต์ เพื่อเป็นแนวทางการสนับสนุนทางธุรกิจ (Solution) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์(Product )ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของทางธนาคาร เช่น Block chain, ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence), Payment Innovation, OpenData และ Open API เป็นต้น

8.      ศึกษาค้นคว้า และวิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างต้นแบบชิ้นงานจำลอง (Prototype) และนำผลลัพธ์มาประยุกต์ใช้กับการสร้างบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามยุทธศาสตร์ของทางธนาคาร

 

คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในด้าน Innovation รวมถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ Project ที่มีความหลากหลาย
มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
มีความรู้ด้าน Digital Strategy รวมถึงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะในการสื่อสาร รวมถึงนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีผ่านสื่อหรือช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสม
มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ รวมถึงบริหารจัดการความหลากหลายของแต่ละหน่วยงาน
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 

หากต้องการสอบถามข้อมูลการสมัครงานเพิ่มเติม สามารถติดต่อคุณวิมลลักษณ์ โทร 02-345-1851
28
งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ / หัวหน้าฝ่ายขายต่างจังหวัด
« กระทู้ล่าสุด โดย wanida เมื่อ มิถุนายน 18, 2019, 08:28:14 AM »
บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด
หัวหน้าฝ่ายขายต่างจังหวัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- บริหารทีมขาย ต่างจังหวัดได้ตามเป้าหมายที่ทางบริษัท กำหนด
- บริหารยอดขายในทีมให้ประสบความเร็จ
คุณสมบัติ
- เพศ : ชาย , หญิง
- อายุ : 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)
- ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
กี่ยวกับบริษัท
บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเพียง 1 ล้านบาท  ดำเนินธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเทปกาว

จากการเติบโตของยอดขายบริษัทอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้ขยายการลงทุนกว่า 100 ล้านบาท ทั้งส่วนของอาคารสถานที่, เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย บนเนื้อที่กว่า 5,000 ตรม. และกำลังการผลิตได้สูงสุดมากกว่า 100,000 ชิ้นต่อวัน  ตลอดจนห้องทดลองใหม่

สำหรับตรวจสอบคุณภาพสินค้า  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า จะได้รับสินค้าที่ดีคุณภาพที่ดีที่สุด ภายใต้แบรนด์สินค้ากว่า 5 แบรนด์ ได้แก่ NUVO, STICK, OASIS, MATRIX และ MAX โดยสินค้าทุกชิ้นผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย

ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี เพื่อให้สินค้าแต่ละแบรนด์มีคุณภาพและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าบริษัทได้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทที่ว่า

 
"มั่นใจคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

 
สมัครที่ : 50/5 Moo18, Tambon Khu Khot, Amphoe Lamlukka, Pathumthani 12130
โทรศัพท์ : 0-2917-4611
โทรสาร : 0-2917-6189
29
งานพาร์ทไทม์ / รับสมัครคนดูแลผู้สูงอายุ/แม่บ้าน
« กระทู้ล่าสุด โดย wanida เมื่อ มิถุนายน 17, 2019, 03:05:49 PM »
รับสมัคร คนดูแลผู้สูงอายุ/แม่บ้าน
📍พิกัด บ้านดงมะไฟ ขมิ้น จ.สกลนคร

ดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับคุณยาย อายุ 83ปี
*ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ใช่ผู้ป่วยติดเตียง

เงินเดือน10000-12000 พักอาศัยกับนายจ้าง
(มีที่พักให้ฟรี)

คุณสมบัติ
-เพศหญิง อายุ25-45ปี
-ขยันอดทน(เข้าใจคนแก่)
สะอาด ซื่อสัตย์ ใจเย็น พูดเพราะ
-ไม่ติดเล่นมือถือ
-ใจรักในการทำงาน
-ไม่หยุดงานบ่อย

สนใจ โทรติดต่อ 0946974642 หรือมาสมัครได้ด้วยตัวเอง ที่ร้านรวมมิตรอุปกรณ์ หน้าตลาดสดดงมะไฟ
30
งานพาร์ทไทม์ / รับนักศึกษาจบใหม่
« กระทู้ล่าสุด โดย wanida เมื่อ มิถุนายน 17, 2019, 08:38:25 AM »
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
เปิดรับ : เจ้าหน้าที่ขาย/อาวุโส ประจำโครงการเบลล่า เดอ มอนเต้ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ดูแลงานขายโครงการ
2.ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
3.เวลา9.00-18.00 น.

หรือส่ง resume มาที่ hr@pf.co.th
คุณสมบัติ
1.จบวุฒิ ป.ตรี
2.อายุ 18 ปีขึ้นไป
3.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน

ติดต่อ : HR Department
ที่อยู่ : 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 0-2247-7500 ต่อ 2070,2077
โทรสาร : 0-2247-7500-4

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 7