IT Innovation LAB Team

ผู้เขียน หัวข้อ: IT Innovation LAB Team  (อ่าน 394 ครั้ง)

wanida

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • กระทู้: 80
  • Webmaster sakonjob
    • ดูรายละเอียด
    • สมัครงานสกลนคร
IT Innovation LAB Team
« เมื่อ: มิถุนายน 19, 2019, 08:26:10 AM »
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เปิดรับสมัคร IT Innovation LAB Team

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.      ศูนย์รวมการคิดค้นและวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในบริบทต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการยุทธศาสตร์ของธนาคาร และ Krungthai Innovation Lab โดยสนับสนุน Future Banking, Digital Solution, Digital Transformation, Digital Platform, Research and Development และสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.      คิดค้นและพัฒนา Mobile Application เพื่อยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยตามไลฟสไตล์ของผู้ใช้บริการ เช่น Krungthai NEXT, เป๋าตัง, เป๋าตุง, LINE Business Connect เป็ นต้น

3.      ประสานงานกับหน่วยงานธุรกิจ (Business Unit) และหน่วยงานทุกภาคส่วนของธนาคาร โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ก่อให้เกิดแนวทางการสนับสนุนทางธุรกิจ (Solution) เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิตัลสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสนับสนุน ECO Systems ที่เป็นยุทธศาสตร์ของธนาคาร เช่น Smart University, Smart Health, Mass Transit เป็นต้น

4.      นำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิด ใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายสร้างความพึงพอใจและความสะดวกสบายต่อลูกค้า ซึ่งจะนำมาซึ่งรายได้และความประทับใจ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร

5.      นำกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile และ DevSecOps มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายใน Krungthai Innovation Lab เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาแบบต่อเนื่อง (Continuous Integration และ Continuous Delivery) ที่มุ่งเน้นในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญและประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ (Tools) ที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทำงาน ลดความผิดพลาด และสนับสนุนการทำงานแบบอัตโนมัติ

6.      เผยแพร่การพัฒนาซอฟท์แวร์แบบ Agile, DevSecOps และกระบวนการคิดเชิงออกแบบกับหน่วยงานของธนาคารที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับเปลี่ยนสู่องค์กรที่มีความยืดหยุ่น พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงไปสุ่ยุคดิจิตัล

7.      คิดค้นนวัตกรรมและวิจัยทางเทคโนโลยี นำมาพัฒนา platform พื้นฐานที่สามารถนำมาประยุกต์ เพื่อเป็นแนวทางการสนับสนุนทางธุรกิจ (Solution) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์(Product )ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของทางธนาคาร เช่น Block chain, ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence), Payment Innovation, OpenData และ Open API เป็นต้น

8.      ศึกษาค้นคว้า และวิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างต้นแบบชิ้นงานจำลอง (Prototype) และนำผลลัพธ์มาประยุกต์ใช้กับการสร้างบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามยุทธศาสตร์ของทางธนาคาร

 

คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในด้าน Innovation รวมถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ Project ที่มีความหลากหลาย
มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
มีความรู้ด้าน Digital Strategy รวมถึงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะในการสื่อสาร รวมถึงนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีผ่านสื่อหรือช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสม
มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ รวมถึงบริหารจัดการความหลากหลายของแต่ละหน่วยงาน
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 

หากต้องการสอบถามข้อมูลการสมัครงานเพิ่มเติม สามารถติดต่อคุณวิมลลักษณ์ โทร 02-345-1851
-----------------------------------------------------
สมัครงานสกลนคร  หางานสกลนคร ข่าวสารจังหวัดสกลนคร
www.sakonjob.com -สมัครงานสกลนคร หางานสกลนคร  สกลนคร  งาน  ตำแหน่งงาน  ว่างงาน  ข่าวสกลนคร ประกาศสกลนคร-
https://www.facebook.com/SakonjobNews
-----------------------------------------------------